Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik Farkındalığı

Yazı, günümüzde sık sık adını duyduğumuz nesnelerin interneti olgusunu, nesneler arasında oluşturduğu ağ ve iletişimin nasıl yapılandırıldığını somut örnekleriyle anlatılarak, bu cihazların kendi arasında haberleştiği ve birbirine bağlanarak bilgi paylaşımı yaptığı gerçeği üzerinde durmuştur. Bu yeni teknolojinin hayatımıza getirdiği yeniliklerle beraber riskler getirdiği, siber saldırganların yeni hedefi haline geldiğini belirtmiştir. Bu saldırılardan korunma yönteminin en etkili yolunu da insan faktörüne dayandırarak, eğitim ve farkındalık kazanmanın risklere karşı en etkili yöntem olduğunun altını çizmiştir.